Motorrijders

Bescherming op de motor - zie ook onze agenda!

Sinds het eind van de jaren negentig wordt er erg veel aandacht besteedt aan gehoorbescherming voor de motorrijders. Aanleiding hiervan is een onderzoek dat bij de motorrijders van de politie is gehouden. Dit onderzoek werd gedaan door het ARBO-adviesbureau O&O van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. Enkele feiten komen dan ook uit dit onderzoek dat op een NNI-symposium door ing van der Weerd werd uitgelegd.

Motorrijders staan bloot aan hoge geluidsniveaus, veroorzaakt door de rijwind en niet door de motor zelf. De aanleiding van dit grote onderzoek was het toenemende aantal klachten van de motorsurveillanten bij hun korpsarts. De klachten hebben betrekking op vrees voor gehoorschade en het niet meer kunnen verstaan van de communicatiemiddelen.

Het adviesbureau heeft door middel van geluidmetingen en een groepsaudiometrisch onderzoek de volgende vragen beantwoord: hoe hoog is de lawaaibelasting van de motorrijders? Onderstaand overzicht laat de niveaus zien. Als je niet wilt dat je gehoor belast wordt dan zie je in de derde kolom de tijd staan die veilig is.

Snelheid Windruislawaai Maximale belastingstijd
100 km/u 94 dB 15 minuten!
120 km/u 98 dB 7 minuten!
140 km/u 102 dB 3 minuten!
160 km/h 106 dB 90 seconden

Hiermee werd ook overduidelijk aangetoond dat de rijwind schadelijk is omdat geluidsniveaus boven de 80dB(A) problemen met het gehoor kunnen veroorzaken.

Resultaten van het groepsaudiometrisch onderzoek

Bij elke motorrijder is een gehoortest afgenomen en individueel met de betrokkene besproken. Verzamel je de gegevens van alle motorrijders van bijvoorbeeld een bepaald bureau of een bepaalde leeftijdsgroep en legt ze op elkaar dan krijg je een groepsaudiogram. Dit heeft men gedaan en dan blijkt dat 25% van de groep een verlies heeft van 20 tot 25dB(A) in het spraakverstaanbaarheidsgebied! Men heeft deze onderzoeken in alle distrikten verricht, zowel in het drukke westen als in het stille Drenthe en men heeft bij alle motorsurveillanten gehoorverliezen geconstateerd die moeten worden toegeschreven aan de lawaaibelasting t.g.v. het motorrijden.

Geluidsreducerende maatregelen

Een andere motor: De politie stelt een aantal specifieke eisen aan politiemotoren. Op basis van deze eisen zijn enkele motoren geselekteerd voor beproeving op het aspect geluid: een California van MotoGuzzi , een GTR van Kawasaki en een Pan van Honda De onderzochte motoren zijn geen van allen stiller dan de BMW.

Een andere helm: De BMW systeemhelm van de politie is vergeleken met twee van Arai (een met vizier en een met klep), twee van Shoei (een met vizier en een met klep) en een integraalhelm van Nolan. Geen van de beproefde helmen is stiller dan de BMW helm waar men mee rijdt. Opmerking: de stilste helm hoeft (voor u) niet de beste te zijn!

Een andere stroomlijn: Het meeste succes is behaald met een andere kuip/ruitcombinatie.Deze zorgt ervoor dat de wind zoveel mogelijk over het hoofd van de motorrijder heen geleid wordt.Een belangrijk aspect in dit verband is de uitdrukkelijke wens van motorrijders om vanwege veiligheidsredenen over de ruit gekeken kan worden. In Duitsland is het zelfs wettelijk verplicht de hoogte van de ruit daartoe te beperken. De vervanging van de ruit/kuipcombinatie levert een besparing op van 8 dB(A)

Ondanks alle onderzoeken en aanpassingen blijft het geluidsniveau royaal boven de wettelijke grens van 80dB(A).Het ARBO-adviesorgaan komt dan ook met de conclusie dat alle motorijdende surveillanten moet worden voor zien van otoplastieken. Wij zijn dan ook erg tevreden dat de politie Noord Nederland voor ons heeft gekozen en dat al bijna 20 jaar! De stilste helm op dit moment is een helm uit de collectie van Schubert maar ook die is medisch gezien niet stil genoeg. Ruim 90 dBa bij 130km/u is gewoon schadelijk. Ook de tijdsduur speelt een grote rol. 

Aangezien uw oren net zo werken als die van de beroepsgroep, dient ook u otoplastieken of onze NoNoise te dragen. Maak met ons een afspraak voor het aanmeten of extra informatie.